Menu

Young Academy Forum

Od 5. do 7. dubna se v Biu Oko a dalších pražských kinech uskuteční první ročník Young Academy Forum. Akce organizovaná Pragueshort Film Festivalem a Young Academy, která vznikla jako startup projekt Asociace producentů v audiovizi, nabídne sérii přednášek a prezentací věnovaných celému spektru tvůrčích přístupů v oblasti vývoje a výroby
krátkometrážního audiovizuálního díla. Industry program budou doprovázet projekce krátkých filmů Pragueshorts Selection 2022 pro širokou veřejnost.