Menu
Pragueshorts

Akreditace pro novináře

Akreditace jsou určeny publikujícím novinářům, fotografům, TV redaktorům a štábům, rozhlasovým redaktorům, internetovým redaktorům a korespondentům tiskových agentur. Za každé periodikum bude akceptován zpravidla jeden zástupce, případně jeden fotograf a jeden redaktor (výjimku tvoří mediální partneři).

Žádosti o novinářské akreditace přijímáme výhradně v podobě e-mailu na press@pragueshorts.com. Kontaktní telefon při urgentních záležitostech +420 724 577 576 (Zuzana Janáková). Organizátor bude novináře informovat o udělení akreditace prostřednictvím emailu. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit akreditaci bez sdělení důvodu svého rozhodnutí.

Akreditovaný novinář si vyzvedne akreditaci ve dnech konání akce v kině Světozor a to nejdříve 23.1.2019 od 17:00.