Menu

Mick Hannigan

Mezinárodní porota


Mick Hannigan

Mick Hannigan je jedním z ředitelů IndieCork, největšího irského festivalu krátkých filmů. Byl zakladatelem Irského filmového centra, kde působil na pozici ředitele pro kina. Z centra později odešel a založil Kino Arthouse v irském Corku, které vedl po 13 let. Byl členem rady Federace irských filmových společností (Federation of Irish Film Societies), Irského filmového institutu (Irish Film Institute) a Irské filmové rady (Irish Film Board). V současnosti je členem rady Mezinárodní konference krátkých filmů (International Short Film Conference). Umění krátkého filmu je jeho vášní a proto v roce 2005 zorganizoval v Corku třídenní Mezinárodní sympózium krátkého filmu v roce, kdy bylo toto město Evropským městem kultury.