Menu

Michal Cimala

Porota sekce Labo


Michal Cimala

Michal Cimala se narodil v Havířově a žije v Praze, kde pracuje jako sochař, malíř a designér. Je autorem několika originálních hudebních nástrojů, jako je Raketon a Berlino.

V roce 2006 stál u zrodu ateliérů Trafačka a je spoluzakladatelem Trafo Gallery, kde se účastnil několika výstav a uspořádal řadu kulturních akcí. Ve stejném roce se stal asistentem na AVU v Ateliéru sochařství I u Jaroslava Róny, kde působí dodnes. Od roku 2013 je vedoucím ateliéru Lukáš Rittstein.