Menu

19. PRAGUESHORTS FILM FESTIVAL
26. ÚNORA – 2. BŘEZNA 2025 V KINECH SVĚTOZOR, BIO OKO, KINO PILOTŮ A KINO AERO A 2. - 23. BŘEZNA 2025 NA ONLINE PLATFORMĚ KVIFF.TV.

Článek 1

Pragueshorts Film Festival je soutěžní festival krátkých filmů.

Posláním festivalu je přispívat k rozvoji krátkých uměleckých filmů a jejich produkci.

Článek 2

Festival je organizován společností Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. se sídlem: Panská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, Telefon: +420 221 411 011, Fax: +420 221 411 033, E-mail: [email protected], www.pragueshorts.com

Článek 3

19. ročník se uskuteční v Praze 26. února – 2. března 2025 v kinech Světozor, Bio Oko, Kino Pilotů a kino Aero a 2. – 23.3. března 2025 na online platformě KVIFF.TV.

Článek 4

Program festivalu tvoří:

Mezinárodní soutěž krátkých filmů do 30 minut

Národní soutěž krátkých filmů do 30 minut

Soutěž Labo – soutěž experimentálních krátkých filmů do 30 minut

Brutal Relax Show – nesoutěžní program krátkých filmů do 30 minut

Nesoutěžní informativní filmové přehlídky, retrospektivy, portréty, dětské programy, pocty a jiné doprovodné akce. Délka jednotlivých filmů v nesoutěžních informativních sekcích nepřekročí délku 30 minut.

Článek 5

Přihlašování filmů

Přihlášení filmů do soutěžních sekcí je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

Brzká přihláška (uzávěrka přihlášek 15. července, 2024) 15 EUR

Standardní přihláška (uzávěrka přihlášek 15. září, 2024): 25 EUR

Pozdní přihláška (uzávěrka přihlášek 15. října, 2024): 35 EUR

Platbu poplatku je možné provést pouze platebními kartami: Master Card, Visa a Dinners Club

1) Mezinárodní soutěž

Přihlašovat je možné hrané, dokumentární a animované filmy všech žánrů bez tematického omezení s maximální stopáží 30 minut vyrobené po 1. lednu 2023.

2) Národní soutěž

Přihlašovat je možné hrané, dokumentární a animované filmy všech žánrů bez tematického omezení s maximální stopáží 30 minut vyrobené produkční společnosti sídlící na území České republiky po 1. lednu 2024.

3) Soutěž Labo

Přihlašovat je možné experimentální filmy do 30 minut vytvoření po 1. lednu 2023.

4) Půlnoční program – nesoutěžní program

Přihlašovat je možné žánrové filmy (horory, trash, bizarní filmy) se stopáží do 30 minut vyrobené po 1. lednu 2023.

Přihlašování je bez administrativního poplatku

Článek 6

Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítání filmů stanoví komise pod vedením programového ředitele. Vybraný film nesmí být po závazném potvrzení účasti stažen z programu festivalu. Film je možné přihlásit: vložením online screeneru bez časového omezení do formuláře. Neanglicky mluvené filmy musí být opatřeny anglickými titulky.

Článek 7

Promítací kopie vybraných filmů (pouze DCP, nebo HD files s anglickými titulky) určené k projekci na festivalu musí být zaslány festivalu do 10. února 2025. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny pro dopravu kopií, které obdrží účastník spolu s oznámením o zařazení filmu do programu 19. ročníku Pragueshorts Film Festival.

Článek 8

Ke každému vybranému filmu v soutěži i mimosoutěžních sekcích musí festival obdržet detailní dokumentaci: synopsi filmu, fotografie v tiskové kvalitě, bibliografii a filmografii režiséra, původní dialogovou listinu a její překlad do angličtiny, kompletní umělecké a technické titulky a online screener příslušného filmu. Účast na festivalu zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, ideálně elektronicky, anebo souhlas, aby takové ukázky, které usnadní propagaci filmu, festival sám na své náklady pořídil. Jejich rozsah nepřekročí 10% délky filmu nebo maximálně 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.

Článek 9

Poroty budou složeny z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděných v soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Programový ředitel festivalu nebo jeho zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.

Článek 10

V Mezinárodní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

Hlavní cenu s finanční odměnou 3 000 EUR za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:
dvě Zvláštní uznání

V Národní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

Hlavní cenu s finanční odměnou 2 000 EUR za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:
dvě Zvláštní uznání

V Soutěži Labo udělí porota cenu:

Hlavní cenu pro nejlepší experimentální film sekce s finanční odměnou 1 000 EUR

Dále může porota udělit:
Jedno Zvláštní uznání

Finanční odměny patří režisérům filmů a ceny nesmí být uděleny ex-aequo.

Článek 11

V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, vedení Festivalu krátkých filmů Praha.

Článek 12

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Karel Spěšný, programový ředitel