Menu

17. Pragueshorts Film Festival
únor 2022

Festivalový statut (PDF)

Článek 1

Pragueshorts Film Festival je soutěžní festival krátkých hraných filmů a 3D animací.

Posláním festivalu je přispívat k rozvoji krátkých uměleckých filmů a jejich produkci.

Článek 2

Festival je organizován společností Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. se sídlem: Panská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, Telefon: +420 221 411 011, Fax: +420 221 411 033, E-mail: [email protected], www.pragueshorts.com

Článek 3

17. ročník se uskuteční v Praze od 28. února do 6. března 2022 v kinech Světozor, Bio Oko, Kino Pilotů a Kino Petrohradská.

Článek 4

Program festivalu tvoří:

 1. Mezinárodní soutěž krátkých hraných filmů 3D animací do 30 minut
 2. Národní soutěž krátkých hraných filmů do 30 minut
 3. Soutěž Labo – soutěž experimentálních krátkých filmů do 30 minut
 4. Nesoutěžní informativní filmové přehlídky, retrospektivy, portréty, pocty a jiné doprovodné akce. Délka jednotlivých filmů v nesoutěžních informativních sekcích nepřekročí délku 30 minut.

Článek 5

Přihlašování filmů

1) Mezinárodní soutěž

Přihlašovat je možné hrané filmy a 3D animace všech žánrů bez tematického omezení s maximální stopáží 30 minut vyrobené po 1. lednu 2020.

Přihlášení filmů do Mezinárodní soutěže je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

 • 10 EUR do 31. října 2021
 • 20 EUR od 1. listopadu do 15. listopadu 2021

2) Národní soutěž

Přihlašovat je možné hrané filmy všech žánrů bez tematického omezení s maximální stopáží 30 minut vyrobené produkční společnosti sídlící na území České republiky po 1. lednu 2021.

Přihlášení filmů do Národní soutěže je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

 • 10 EUR do 31. října 2021
 • 20 EUR od 1. listopadu do 15. listopadu 2021

Platbu poplatku je možné provést pouze platebními kartami: Master Card, Visa a Dinners Club

3) Soutěž Labo – experimentální filmy

Přihlášení filmů do soutěže Labo je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

 • 10 EUR do 31. října 2021
 • 20 EUR od 1. listopadu do 15. listopadu 2021

4) Půlnoční program – nesoutěžní program

Přihlašovat je možné žánrové filmy (horory, trash, bizarní filmy) se stopáží do 30 minut vyrobené po 1. lednu 2019.

Přihlašování je bez administrativního poplatku

Článek 6

Do soutěže i mimosoutěžních sekcí jsou přijímány filmy na nosičích: HDD (MP4, MOV, MPEG, AVI, VOB v rozlišení do FullHD 1920*1080 přehratelné na PC nikoli MacOS, ideálně ne ProRes) a opatřené anglickými titulky.

Článek 7

Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítání filmů stanoví komise pod vedením programového ředitele. Vybraný film nesmí být po závazném potvrzení účasti stažen z programu festivalu. Film je možné přihlásit: vložením online screeneru bez časového omezení do formuláře. Neanglicky mluvené filmy musí být opatřeny anglickými titulky.

Článek 8

Promítací kopie vybraných filmů (s anglickými titulky) určené k projekci na festivalu musí být zaslány festivalu do 7. února 2022. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny pro dopravu kopií, které obdrží účastník spolu s oznámením o zařazení filmu do programu 17. ročníku Pragueshorts Film Festival.

Článek 9

Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a pojištění ze země původu až po celnici v Praze zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, účastník. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému i částečnému zničení po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci zodpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu, zodpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie.

Za výlohy spojené s dopravou kopie filmu zpátky zodpovídá festival.

Stížnosti na špatný stav vrácené kopie musí být zaslány nejpozději 1 měsíc po jejím vrácení.

Článek 10

Ke každému vybranému filmu v soutěži i mimosoutěžních sekcích musí festival obdržet detailní dokumentaci: synopsi filmu, fotografie v tiskové kvalitě, bibliografii a filmografii režiséra, původní dialogovou listinu a její překlad do angličtiny, kompletní umělecké a technické titulky a online screener příslušného filmu.

Účast na festivalu zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, ideálně elektronicky, anebo souhlas, aby takové ukázky, které usnadní propagaci filmu, festival sám na své náklady pořídil. Jejich rozsah nepřekročí 10% délky filmu nebo maximálně 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.

Článek 11

Poroty budou složeny z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděných v soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Programový ředitel festivalu nebo jeho zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování

Článek 12

V Mezinárodní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

 • Hlavní cenu s finanční odměnou 3 000 EUR za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:

 • Dvě Zvláštní uznání

V Národní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

 • Hlavní cenu s finanční odměnou 2 000 EUR za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:

 • Dvě Zvláštní uznání

V Soutěži Labo udělí porota cenu:

 • Hlavní cenu pro nejlepší experimentální film sekce s finanční odměnou 1 000 EUR

Finanční odměny patří režisérům filmů a ceny nesmí být uděleny ex-aequo.

Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní, v rámci své země i v mezinárodním měřítku, ve svých propagačních materiálech.

Článek 13

V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, vedení Festivalu krátkých filmů Praha.

Článek 14

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Karel Spěšný, programový ředitel