Menu

17. Pragueshorts Film Festival
1. - 5. března 2023 v kinech Světozor, Bio Oko, Kino Pilotů a kino Aero a 5. - 18. března 2023 na online platformě KVIFF.TV.

Článek 1

Pragueshorts Film Festival je soutěžní festival krátkých hraných filmů a 3D animací.

Posláním festivalu je přispívat k rozvoji krátkých uměleckých filmů a jejich produkci.

Článek 2

Festival je organizován společností Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. se sídlem: Panská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, Telefon: +420 221 411 011, Fax: +420 221 411 033, E-mail: [email protected], www.pragueshorts.com

Článek 3

17. ročník se uskuteční v Praze 1. - 5. března 2023 v kinech Světozor, Bio Oko a Kino Pilotů a kino Aero a 5. - 18. března 2023 na online platformě KVIFF.TV.

Článek 4

Program festivalu tvoří:

 1. Mezinárodní soutěž krátkých hraných filmů a 3D animací do 30 minut
 2. Národní soutěž krátkých hraných filmů do 30 minut
 3. Soutěž Labo – soutěž experimentálních krátkých filmů do 20 minut
 4. Nesoutěžní informativní filmové přehlídky, retrospektivy, portréty, pocty a jiné doprovodné akce. Délka jednotlivých filmů v nesoutěžních informativních sekcích nepřekročí délku 30 minut.

Článek 5

Přihlašování filmů

1) Mezinárodní soutěž

Přihlašovat je možné hrané filmy a 3D animace všech žánrů bez tematického omezení s maximální stopáží 30 minut vyrobené po 1. lednu 2021.

Přihlášení filmů do Mezinárodní soutěže je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

 • 10 EUR do 30. září 2022
 • 20 EUR od 1. do 15. října 2022

Filmy přihlášené do Mezinárodní soutěže zrušeného 17. ročníku v roce 2022 jsou automaticky zařazené do výběru a není třeba je znovu přihlašovat.

2) Národní soutěž

Přihlašovat je možné hrané filmy všech žánrů bez tematického omezení s maximální stopáží 30 minut vyrobené produkční společnosti sídlící na území České republiky po 1. lednu 2022.

Přihlášení filmů do Národní soutěže je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

 • 10 EUR do 30. září 2022
 • 20 EUR od 1. do 15. října 2022

Platbu poplatku je možné provést pouze platebními kartami: Master Card, Visa a Dinners Club

3) Soutěž Labo

Přihlašovat je možné experimentální filmy do 20 minut vytvoření po 1. lednu 2020.

Přihlášení filmů do soutěže Labo je zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši:

 • 10 EUR do 30. září 2022
 • 20 EUR od 1. do 15. října 2022

Platbu poplatku je možné provést pouze platebními kartami: Master Card, Visa a Dinners Club

4) Půlnoční program – nesoutěžní program

Přihlašovat je možné žánrové filmy (horory, trash, bizarní filmy) se stopáží do 30 minut vyrobené po 1. lednu 2020.

Přihlašování je bez administrativního poplatku

Článek 6

Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítání filmů stanoví komise pod vedením programového ředitele. Vybraný film nesmí být po závazném potvrzení účasti stažen z programu festivalu. Film je možné přihlásit: vložením online screeneru bez časového omezení do formuláře. Neanglicky mluvené filmy musí být opatřeny anglickými titulky.

Článek 7

Promítací kopie vybraných filmů (pouze DCP, nebo HD files s anglickými titulky) určené k projekci na festivalu musí být zaslány festivalu do 10. února 2023. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny pro dopravu kopií, které obdrží účastník spolu s oznámením o zařazení filmu do programu 17. ročníku Pragueshorts Film Festival.

Článek 8

Ke každému vybranému filmu v soutěži i mimosoutěžních sekcích musí festival obdržet detailní dokumentaci: synopsi filmu, fotografie v tiskové kvalitě, bibliografii a filmografii režiséra, původní dialogovou listinu a její překlad do angličtiny, kompletní umělecké a technické titulky a online screener příslušného filmu. Účast na festivalu zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, ideálně elektronicky, anebo souhlas, aby takové ukázky, které usnadní propagaci filmu, festival sám na své náklady pořídil. Jejich rozsah nepřekročí 10% délky filmu nebo maximálně 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.

Článek 9

Poroty budou složeny z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděných v soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Programový ředitel festivalu nebo jeho zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.

Za výlohy spojené s dopravou kopie filmu zpátky zodpovídá festival.

Stížnosti na špatný stav vrácené kopie musí být zaslány nejpozději 1 měsíc po jejím vrácení.

Článek 10

V Mezinárodní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

 • Hlavní cenu s finanční odměnou 3 000 EUR za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:

 • Dvě Zvláštní uznání

V Národní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

 • Hlavní cenu s finanční odměnou 2 000 EUR za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:

 • Jedno Zvláštní uznání

V Soutěži Labo udělí porota cenu:

 • Hlavní cenu pro nejlepší experimentální film sekce s finanční odměnou 1 000 EUR

Finanční odměny patří režisérům filmů a ceny nesmí být uděleny ex-aequo.

Článek 11

V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, vedení Festivalu krátkých filmů Praha.

Článek 12

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Karel Spěšný, programový ředitel