Menu

The ShortCut

The ShortCut: Motivace a podpora českého filmového průmyslu ve výrobě krátkých filmů

Workshop Festivalu krátkých filmů Praha si klade za cíl analyzovat tyto překážky a umožnit setkání a debatu s odborníky z Čech i ze zahraničí, z různých oborů, které se týkají krátkého filmu: festivalovými dramaturgy, obchodními zástupci, producenty a koproducenty, zástupci národních institucí poskytujících financování a filmových škol. Chceme spolupracovat také s diváky, sdílet znalosti současného filmového industry prostředí a najít tak způsob, jak podpořit větší produkci krátkých filmů.

Úspěšné krátké filmy: co dělá úspěšný krátký film úspěšným? Jaké zvolit postupy, aby filmaři zdárně překonali všechny překážky a výzvy, kterým musí čelit?

• Filmové festivaly jako akcelerátory: jaké zvolit strategie pro uvedení krátkého filmu na festivalech?  Co může přinést účast filmu na festivalech budoucí kariéře jeho tvůrců?

Financování a koprodukce: jaké jsou možnosti financování krátkých filmů? Jaké jsou finanční potřeby producentů krátkých filmů v České republice a mimo ni? Jaké nefinanční podpory se mohou čeští tvůrci těšit?

Poptávka po českých krátkých filmech: jakým směrem se může český krátký film dále ubírat? Jaké jsou současné distribuční kanály, a je festivalový okruh jedinou cestou? Které platformy aktivně vyhledávají krátké filmy? Jaký je jejich potenciál v zahraničí?

Bariéry a příležitosti: závěrem workshopu společně shrneme současnou situaci českého krátkého filmu. Workshop by měl interaktivně zhodnotit, co v současné době stojí v cestě k tomu, aby se tvořil krátký film ve větší míře a zároveň zmapovat dostupné i nevyužité příležitosti, které by pomohly tyto bariéry překlenout.

Časový harmonogram:

10:00 – 11:30
(následuje přestávka 30 min.)
12:00 – 13:30
(následuje přestávka 30 min.)