Menu

Mezinárodní soutěž 3

Šestnáct filmů ze čtrnácti zemí světa, jež tvoří letošní výběr pro mezinárodní soutěž, dobře dokazuje, jak rozmanitostí je světové krátkometrážní produkce a kolik podob může mít filmové vyprávění i divácký zážitek. Svoje místo si v ní našla dramata, komedie, neobvyklé a trochu výstřední formy i hybridní žánry. Odehrávají se uvnitř světa, který zdánlivě dobře známe, ve světech, které doufejme, nikdy nepoznáme, nebo rovnou v bizarních dystopiích, jež se řídí málem vlastními fyzikálními zákony.  I když nejpočetněji je jako obvykle v mezinárodní soutěži zastoupena evropská produkce, své reprezentanty v ní mají i teritoria podstatně vzdáleněji jako Kanada, Spojené státy nebo Japonsko. Mezinárodní porota opět udělí Hlavní cenu s bonusem 2000 eur a dvě Zvláštní uznání. Publikum pak bude moci ze všech filmů promítaných na festivalu vybrat ten, který získá Cenu diváků.