Menu

Garden party

V opuštěném přepychovém domě prozkoumává pár obojživelníků své okolí a řídí se přitom základními pudy.

  • Francie
  • 2016, 7 min
  • Režie: Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro
  • Hudba: Romain Montiel
  • Kontakty: Sève Films
  • Výroba: Ecole MOPA

PROJEKCE
20.1. 21:00 Praha | Světozor - Velký sál

Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro

Florian Babikian se narodil v roce 1990 v Martigues. Záhy ho začalo přitahovat výtvarné umění a kresba. Po maturitě se rozhodl pro studium na umělecké škole v Montpellier. Tehdy objevil 3D animaci a naprosto jí propadl. V roce 2011 nastoupil na MOPA. Specializuje se na animaci, ale zajímá se i o různé stránky tvorby obrazu. Na filmu Garden Party pracoval jako hlavní animátor a rovněž se podílel na modelování postav a jejich tváří.

Vincent Bayoux se narodil v roce 1989 ve francouzském Grasse. Od třinácti let se zajímal o komiksy a animaci. Po maturitě z literatury a výtvarného umění se začal věnovat 2D animaci a v roce 2013 absolvoval studium filmu a animace. Vizuální efekty a počítačová animace ho však přiměly dále zkoumat techniky animace. V roce 2013 nastoupil na MOPA, kde se specializuje na pohyby postav, animaci a digitální efekty. Na Garden Party pracoval na pohybech postav, vývoji scénáře a nástrojů a také na simulaci vody.

Victor Caire se narodil v Aix-en-Provence. Od dětství ho přitahovalo výtvarné umění a kresba. Ve čtrnácti letech se začal zajímat o vizuální efekty a film. Na střední škole vytvořil několik krátkých filmů, v roce 2011 nastoupil na MOPA. Během studií se začal více věnovat režii a předprodukci a rovněž animaci postav. Na filmu Garden Party pracoval na scénáři, storyboardech, 3D previzualizaci a střihu.    

Théophile Dufresne se narodil v roce 1992 v Metách ve Francii. V raném věku se začal zajímat o tvorbu digitálního obrazu a rozhodl se ji studovat. Po studiu na umělecké škole v Paříži nastoupil v roce 2011 na MOPA. Záhy se začal věnovat realistické počítačové grafice, zejména texturování, osvětlení, renderování a compositingu. Absolvoval v roce 2016. Na Garden Party pracoval na texturování pozadí, osvětlení a compositingu.

Gabriel Grapperon se narodil v roce 1993 v Pau. V dětství propadl tvorbě videí. Po absolvování střední školy nastoupil v roce 2011 na MOPA (Supinfocom Arles) a vytvořil první krátký film s názvem Locked Up. O dva roky později natočil s týmem spolupracovníků druhý krátký film Garden Party, který rozvíjí jeho zálibu v realistické estetice zvířat. Na filmu měl na starost technický management (produkce, výroba) a velkou měrou se podílel na texturování postav, osvětlení a digitálních efektech.

Lucas Navarro se narodil v roce 1991 v Paříži. V deseti letech se začal zajímat o tvorbu videí. Později se rozhodl specializovat na počítačovou animaci a vyprávět příběhy s využitím všech nástrojů, které počítač nabízí. Na Garden Party měl na starosti osvětlení a compositing. Jeho cílem bylo dosáhnout realistického vyznění a vyprávět příběh pomocí barvy a světel.

Romain Montiel se narodil v roce 1992 v Cavaillonu. Brzy se začal zajímat o současnou hudbu. Otec muzikant ho naučil hrát na bicí a na piano. Po angažmá v několika kapelách začal studovat na hudební škole v Lyonu, kde absolvoval obor Hudba ve vizuálním umění (MAAAV). V září 2016 začal studovat filmovou hudbu na konzervatoři (CNSMD) v Lyonu. Ve filmu Garden Party se snažil co nejlépe vystihnout schizofrenní ladění filmu a současně vyhovět režisérovu záměru natočit hudebně strohý film.