Menu

Minecraftolie

Adaptace Melancholie Larse von Triera vytvořená v celosvětovém herním fenoménu jménem Minecraft. Téma smrti a strachu z nepoznaného rozehrané ve virtuální realitě vystavěné z animovaných boxů.

  • Německo
  • 2014, 8 min
  • Režie: Leonard Bahro, Jasper Meiners
  • Kontakty: Leonard Bahro

PROJEKCE
21.1. 17:00 Světozor - Velký sál
22.1. 20:30 Světozor - Malý sál

Leonard Bahro, Jasper Meiners

Leonard Bahro, Jasper Meiners

Leonard Bahro studuje film na School of Art v německém Kasselu. Minecraftolia je jeho režisérským debutem. Jasper Meiners studuje Nová média a animaci na School of Art v německém Kasselu a digitální média v Kyoto v Japonsku.