Menu

Mezinárodní porota

Porota této soutěžní sekce udělí cenu pro nejlepší film mezinárodní soutěže, se kterou se pojí finanční odměna 3 tisíce euro, a může udělit až dvě zvláštní uznání. Národní porota

Porota této soutěžní sekce udělí cenu pro nejlepší film národní soutěže, se kterou se pojí finanční odměna 2 tisíce euro, a může udělit také zvláštní uznání.Porota sekce Labo

Porota vybere jeden snímek, kterému udělí cenu pro Nejlepší film sekce Labo.