Menu

On-line přihlášky filmů otevřeny až do 15. října 2022

Přihlášky filmů na 17. Pragueshorts Film Festival byly spuštěny. Uzávěrka pro přihlašování krátkých filmů do soutěžních i nesoutěžních sekcí festivalu je do 30. září 2022, pozdní přihlášky se zvýšeným administrativním poplatkem do 15. října 2022. Detailní pokyny i online formulář pro přihlašování filmů a aktuálně platný statut festivalu naleznete zde:  https://pragueshorts.com/cs/prihlaska