Menu

17. ročník Pragueshorts Film Festivalu se přesouvá do roku 2023

Vzhledem k pandemické situaci, která v současné době panuje v České republice, a s ohledem na zkušenost, kterou jsme s pořádáním festivalu učinili v minulém roce, jsme se rozhodli odložit 17. ročník na následující rok. Věříme, že tímto krokem prokážeme filmům, filmařům a i divákům větší službu, než hledáním kompromisních řešení, která nepovedou k plnohodnotné prezentaci krátkých filmů.

Filmy přihlášené na letošní festival automaticky posoudíme pro příští ročník.

Děkujeme za pochopení nelehkého rozhodnutí, které jsme v této komplikované době museli učinit, a doufáme, že rok 2023 přinese již stabilní podmínky nejen pro náš festival.