Menu

Konzultační workshop pro tvůrce krátkých filmů

Chystáte se natáčet krátký film a žádat na jeho výrobu podporu od Státního fondu kinematografie? Pragueshorts Film Festival společně s Kanceláří kreativní Evropa vzdělávací platformou Cinergy nabízí konzultační workshop zaměřený na vývoj scénáře, přípravu projektu a podání žádosti na Fond.

Cílem tohoto workshopu je pomoci vybraným maximálně pěti projektům vyvinout scénář, který bude promyšlený, komplexně zvládnutý a autorsky ambiciózní tak, aby měl šanci uspět jednak v rámci žádostí na Fondu kinematografie (uzávěrka leden 2021), tedy realizován, a zároveň byl relevantní i v kontextu současné kinematografické tvorby.

Tvůrci vybraných projektů získají možnost individuálních konzultací určených k dramaturgickému vývoji scénáře. Experty budou stejně jako v minulém kole Pavel Strnad (producent, Negativ) a Olmo Omerzu (režisér), kteří mají oba na svém kontě mezinárodně oceňovaná filmová díla a také velmi čerstvou zkušenost s produkcí krátkého filmu s festivalovými ambicemi.

Zároveň bude těchto až pět projektů moci konzultovat přípravu své žádosti na Fond kinematografie s Helenou Bendovou (pedagožka, předsedkyně Rady Fondu kinematografie).

S ohledem na vývoj pandemické situace je velice pravděpodobné, že workshop bude probíhat formou online schůzek; konzultace formální stránky žádosti s Helenou Bendovou bude probíhat písemnou formou.

Workshop je určen projektům s maximální stopáží 25 min.
Uzávěrka pro zaslání scénářů: 16. 11., 2020
Předběžný termín workshopu: 27. 11., 2020 a 17. 12., 2020


Své scénáře můžete zasílat do 16. listopadu na email: info@pragueshorts.com.


V těle mailu prosím uveďte následující informace a přiložte synopsi a scénář.

Název projektu:
Předpokládaná stopáž:
Autor scénáře:
Produkce:
Režie:
 
Přílohy:
Synopse (max.1 normostrana)
Scénář
 
Jakékoliv případné dotazy vám zodpovíme na info@pragueshorts.com

Kreativní Evropa MEDIA je program Evropské unie na podporu kinematografie a audiovizuálního průmyslu. Jeho cílem je především zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. 
www.mediadeskcz.eu/o-programu/

Pragueshorts Film Festival  je soutěžní festival věnovaný kompletně krátkometrážní tvorbě organizovaný od roku 2005 společností Film Servis Festival Karlovy Vary, pořadatelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
www.pragueshorts.com  

Cinergy je edukativní platforma pro rozvoj talentu a prohloubení znalostí mladých filmařů, pořádající master classy, workshopy, semináře a rozbory filmových děl. 
www.cinergy.cz