Menu

Přihlášky filmů na 16. Pragueshorts Film Festival spuštěny

Přihlášky filmů na 16. Pragueshorts Film Festival (únor 2021) jsou spuštěny. Uzávěrka pro přihlašování krátkých filmů do soutěžních i nesoutěžních sekcí festivalu je 31. října 2020, pozdní přihlášky se zvýšeným administrativním poplatkem do 15. listopadu 2020. Detailní pokyny i online formulář pro přihlašování filmů a aktuálně platný statut festivalu naleznete zde:  https://pragueshorts.com/cs/prihlaska