Menu

Konzultační workshop pro tvůrce krátkých filmů

Chystáte se natáčet krátký film a zažádat na jeho výrobu podporu od Státního fondu kinematografie? Festival krátkých filmů Praha nabízí konzultační workshop zaměřený na vývoj scénáře a přípravu projektu k podání žádosti na Fond.

Cílem tohoto workshopu je pomoci vybraným maximálně pěti projektům vyvinout scénář, který bude promyšlený, komplexně zvládnutý a autorsky ambiciózní tak, aby měl šanci uspět jednak v rámci žádostí na Fondu kinematografie (uzávěrka únor 2020), tedy realizován, a zároveň byl relevantní i v kontextu současné kinematografické tvorby.

Tvůrci vybraných projektů získají možnost individuálních konzultací určených k dramaturgickému vývoji scénáře. Experty budou Pavel Strnad (producent, Negativ) a Olmo Omerzu (režisér), kteří mají oba na svém kontě mezinárodně oceňovaná filmová díla a také velmi čerstvou zkušenost s produkcí krátkého filmu s festivalovými ambicemi.

Zároveň bude těchto až pět projektů moci konzultovat přípravu své žádosti na Fond kinematografie s Helenou Bendovou (pedagog, člen Rady Fondu kinematografie).​

Workshop je určen projektům s maximální stopáží 25 min.
Uzávěrka pro zaslání scénářů: 4. 12., 2019
Předběžný termín workshopu: 16. 12., 2019 a 15. 1., 2020

Své scénáře můžete zasílat do 4. prosince na email: info@pragueshorts.com.

V těle mailu prosím uveďte následující informace a přiložte synopsi a scénář.

——— 

Název projektu:
Předpokládaná stopáž:
Autor scénáře:
Produkce:
Režie:
 
Přílohy:
Synopse (max.1 normostrana)
Scénář
 
Jakékoliv případné dotazy vám zodpovíme na info@pragueshorts.com