Menu

The ShortCut: Motivace a podpora českého filmového průmyslu ve výrobě krátkých filmů

Festival krátkých filmů Praha
Industry Program
Pátek, 20. ledna 2017
10:00 – 14:00
Kino Světozor – Malý sál

The ShortCut: Motivace a podpora českého filmového průmyslu ve výrobě krátkých filmů

Český krátký film zažívá v posledních letech celou řadu úspěchů. Nicméně, producenti i samotní tvůrci stále čelí řadě překážek. Zdánlivě omezené prostředky, nedostatek koprodukčních příležitostí nebo nedostatek distribučního potenciálu brání ve vzniku novým krátkým filmům pro české publikum.

Workshop Festivalu krátkých filmů Praha si klade za cíl analyzovat tyto překážky a umožnit setkání a debatu s odborníky z Čech i ze zahraničí, z různých oborů, které se týkají krátkého filmu: festivalovými dramaturgy, obchodními zástupci, producenty a koproducenty, zástupci národních institucí poskytujících financování a filmových škol. Chceme spolupracovat také s diváky, sdílet znalosti současného filmového industry prostředí a najít tak způsob, jak podpořit větší produkci krátkých filmů. 

Workshop bude tlumočen do českého a anglického jazyka a je otevřen veřejnosti. Kapacita sálu je omezena, místo si můžete rezervovat na emailu info@pragueshorts.com . Návštěvníci bez rezervací budou vpuštěni podle dostupné kapacity míst.