Menu

Přihlašování filmů spuštěno

Uzávěrka pro přihlašování filmů je 15. října 2017; pozdní přihlášky se zvýšeným administrativním poplatkem do 31. řijna 2017.

Více na: http://pragueshorts.com/cs/prihlaska