Menu

11. FESTIVAL KRÁTKÝCH FILMŮ PRAHA

Mezinárodní porota 11. ročníku festivalu bude posuzovat hrané filmy do 30 minut vyrobené po 1. lednu 2014 a udělí Hlavní cenu pro nejlepší film festivalu spojenou s finanční odměnou 2 000 Euro a dvě Zvláštní uznání.
Porota zasedne v následujícím složení: